Veien videre presentert gjennom budsjett 2023

Vi budsjetterer med driftsinntekter på ca. kr. 16.5 millioner, og forventer et overskudd på ca. kr. 800.000. Det langsiktige arbeidet med å gjenvinne egenkapitalen er startet. For å kunne gjennomføre denne planen er vi avhengig av tillit – internt og eksternt. Vi har dedikerte ansatte som står sammen i krevende tider. Gjennom god informasjon og realistiske planer legger vi til rette for å opprettholde vår troverdighet hos banken. Vi trenger vi våre stiftere i ryggen, slik at vi kan stå stødig i stormen.

Budsjett 2023

Vi ser fremover gjennom driftsbudsjett for 2023

I styremøte den 02.12.2022 ble driftsbudsjett for 2023 enstemmig vedtatt. Vi budsjetterer med driftsinntekter på ca. kr. 16.5 millioner, og forventer et overskudd på ca. kr. 800.000. Det langsiktige arbeidet med å gjenvinne egenkapitalen er startet. Vi styrer imot å ha positiv bokført egenkapital i løpet av 3 – 4 år.

For å kunne gjennomføre denne planen er vi avhengig av tillit – internt og eksternt. Vi har dedikerte ansatte som står sammen i krevende tider. Gjennom god informasjon og realistiske planer legger vi til rette for å opprettholde vår troverdighet hos banken. Vi trenger vi våre stiftere i ryggen, slik at vi kan stå stødig i stormen.

 Balansebudsjett

Styret har gjort et vedtak i tre punkter:

Vedtak:

  1. Forslag til årsbudsjett 2023 med inntekter på 16,6 mill. kr., driftskostnader på 14,8 mill. kr., et driftsresultat på 1,8 mill. kr., finansposter på 1,0 mill. kr. og et årsresultat på 0,8 mill. kr., godkjennes.
  2. Direktøren anmodes å forhandle med banken om refinansiering av hele eller deler av driftskreditten til langsiktig pantelån i løpet av 2023.
  3. Styret mener at det fortsatt er behov for streng kostnadskontroll så lenge stiftelsen har negativ bokført egenkapital.

-

Siden 2018 er Árrans driftsinntekter redusert med ca. 26%. Vi har vært igjennom tøffe år med omstilling og nedbemanning. Den økonomiske situasjonen er krevende. Vi unngår ytterligere nedbemanning og jobber for å trygge våre arbeidsplasser. Vi er glad for at våre ansatte er motivert til å fortsette sitt arbeid for det samiske samfunnet.

Vi innleder en dialog med stifterne og banken for å få til en løsning av stiftelsens kortsiktige finansieringsbehov. Vi igangsetterogså en prosess for å se på mulighetene for en omdanning av stiftelsen til aksjeselskap.

Budsjettet er stamt, det krever god kontroll og riktige prioriteringer. Vi vil fokusere på våre kjerneoppgaver og være en god samarbeidspartner for våre kunder. Vi jobber for at Árran i 2024 vil fremstå som en moden trettiåring - klok av erfaring, samlet og viljesterk.

Goarrista Árranin!

-

09.12.2022

Beate Ráhka-Knutsen

Konst.direktør