L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Árran?

Registrer inn din epostadresse under. Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon +47 757 75 100

 

w

Rabás virge mánájgárden

Árran mánájgárdde le sámegielak mánájgárdde Ájluovtan Divtasvuonan. Mánájgárdde le avtaåsuk 23 mánnásajijn 0-6 jahkásasj mánájda. Julevsámegiella le bæjválasj giellan mánájgárden. Doajmma jådeduvvá Árran mánájgárdde OS:as, mij de le ållåsit Árrana æjgon, mij dåjmav jådedahttjáj vuoratjismánon 2018. Árran mánájgárdde OS le sebrulasj Priváhta mánájgárdij siebren PBL. Mánájgárdde ásaduváj dálásj huodnahij jagen 1994. Mánájgárde tjuodtjelis ájggáj li stuorra åvddånahttembargo vuordon, aktan ådå huodnahijn, ådå pládnatjoahkke, ja oassálasstem Sámedikke mánájgárddeprosjevtan dagu pilot-mánájgárdden.
Gehtja aj: www.arran.no

06.07.201811:59 Martin Rimpi

Mánájgárdde li dá rabás virge

Pedagogalasj jådediddje

Stuoves 100 % virgge bårggemáno 10. biejves.2018.

Mij gájbbedit dujna li:

  • Mánájgárddeåhpadiddjen åhpadus, jali ietjá hiebalgis dåhkkidim åhpadus.
  • Máhtá julevsáme njálmálasj gielav.
  • Soaptso mánáj barggat.

1 – 2 Fáhkabargge/viehkkebargge

Jahkásasj 100 % sadjásasjvirgge bårggemáno 8. biejves 2018.

Mij gájbbedit dujna li:

  • Máhtá julevsáme njálmálasj gielav
  • Soaptso mánáj barggat.

Virgijda gullu:

  • Politiduodastus hæhttu vuosedit åvddåla barggagoadá..
  • Bálkká sjiehtadusáj milta..
  • Sebrulasjvuohta mijá pensjåvnnåårnigin.
  • Ålmmå hásstaluvvi sierraláhkáj virgijda åtsåtjit.

Åhtsåmus aktan CV:ajn sáddiduvvá Árran mánájgárdde OS, 8270 Ájluokta - Drag jali dán mejla baktu: martin.rimpi@arran.no mierkki val «Åhtsåmus» åvddåla 01.08.2018.

Gatjálvisájt vásstet bæjválasj jådediddje Martin Rimpi mobijlla 995 06 195.

Fredrik Forsberg