L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Besøk Árran

Veibeskrivelse

18.04.2017 13:51Árran er lokalisert like ved fergeleiet på Drag i Tysfjord kommune.
Ankomst fra sør via E6, ca 132 km fra Fauske.
Ankomst fra nord via fergeleiet Bognes, ca 39 km. Til Bognes via ferge fra Skarberget (E6) og ferge fra Lødingen (rv 85).
Fergeforbindelse mellom Drag og Kjøpsvik inngår i rv 827 mell