L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Svenn-Egil K. Duolljá

Siste arbeidsdag på Árran, 29.09.2017
Telefon: +47 75 77 51 25
E-post: svenn-egil.duollja@arran.no

Språksenterleder
01.02.201715:56 Svenn-Egil Duolljá

Jeg jobber som språksenterleder ved lulesamisk språksenter på Árran.

SLUTTER PÅ ÁRRAN 29.09.2017. Begynner i ny jobb 2.10.2017.

Språksenterets arbeid er å bidra til å synliggjøre lulesamisk språk, samt skape samlingspunkter og arenaer for bruk av samisk.

Árran språksenter har som mål å ...

  • drive språksenter i lulesamisk område.
  • bidra til å bevare, styrke lulesamisk språk og kultur.
  • bidra til at samisk høres og synes i språksenterets virkeområde.
  • bidra til økt samhandling og nettverksbygging mht. språk.
  • være pådriver til økt formidling av språket, samt øke bruken av det i litteratur og publikasjoner.
  • ha ansvaret for den interne og eksterne språkopplæringen.
  • lage brukerundersøkelser for å sikre aktiviteter etter språkbrukernes behov.
  • gjennomføre ulike språkprosjekter og skape nye språkarenaer.
  • tilby salg av ulike språktjenester.