L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Ledige stillinger i barnehagen

Árran mánájgárdde er en samiskspråklig barnehage lokalisert på Drag i Tysfjord og er en 1-avdelings barnehage med 23 plasser for barn i alderen 0-6 år. Lulesamisk er dagligspråket i barnehagen. Virksomheten drives av selskapet Árran mánájgárdde AS, som er heleid av stiftelsen Árran, og som overtok driften i april 2018. Árran mánájgárdde AS er medlem av PBL. Barnehagen ble etablert i dagens lokaler i 1994. Barnehagen står foran store utviklingsoppgaver som inkluderer nytt bygg, nytt planverk og deltakelse i Sametingets barnehageprosjekt som pilotbarnehage. Se også: www.arran.no

06.07.201811:59 Martin Rimpi

Barnehagen søker etter

Pedagogisk leder

I fast 100 % stilling fra 10.8.2018.

Vi krever at du:

  • Har utdanning som barnehagelærer, eller annen godkjent utdanning.
  • Behersker lulesamisk muntlig.
  • Trives å arbeide med barn.

1 - 2 fagarbeider(e)/assistent(er)

Ett års vikariat i 100 % stilling fra 10.8.2018.

Vi krever at du:

  • Behersker lulesamisk muntlig.
  • Trives å arbeide med barn.

For stillingene gjelder:

  • Før tiltredelse må politiattest fremvises.
  • Lønn etter avtale.
  • Medlemskap i selskapets pensjonsordning.
  • Menn oppfordres spesielt å søke.

Søknad vedlagt CV sendes Árran mánájgárdde AS, 8270 Drag eller e-post: martin.rimpi@arran.no merket «Søknad» innen 1.8.2018.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Martin Rimpi på mobil 995 06 195.

Fredrik Forsberg