L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Sommerjobb på Árran.

Árran lulesamisk senter søker ungdommer som kan arbeide i sommersesongen 2018, dvs i perioden juni – august (ca uke 26-32). Søknadsfrist 22. april.

Árran, museum
20.03.201813:52 Ragnhild Lien Rahka

Sommer- Árran har utvidet åpningstid med helgejobbing, og trenger flinke ungdommer til å ta i mot besøkende og holde Árran presentabel i turistsesongen. Det er oppgaver som dekker arbeid i resepsjon, sentralbord, museumsbutikk, kafe, guiding (på samisk, norsk, engelsk), renhold og vaktmester. Andre oppgaver som f eks transkribering, kan være aktuelle.

Opplæring vil bli gitt.

Søknad med CV sendes pr e-post til poassta@arran.no

Søknadsfrist 22. april 2018.

Ta gjerne kontakt med Ragnhild Lien Rahka, tlf 75775104

eller e-post ragnhild.lien@arran.no

 Om Árran: se www.arran.no