L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Árran søker prosjektleder 100 % for Jasska/Trygg, prosjekt 5.

Delprosjektet 5, Tillitsbygging, er en del av prosjektet Jasska/Trygg. Det skal munne ut i tiltak som blant annet skal fokusere på kompetansebygging, likeverd, åpenhet, stolthet og verdighet. 100 % stilling i 2018 og 2019. NB! Søknadsfrist:  22. mars 2018.

Jasska, Trygg, Tillitsbygging, Tysfjord
08.03.201816:47 Ragnhild Lien

Høsten 2017 ble det satt i gang oppfølgningsprosjekt i kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord. Målet er å følge opp de berørte og iverksette forebyggende tiltak for å hindre overgrep i fremtiden. Prosjektet kalles "Jasska/Trygg", og består av 5 delprosjekt. Det skal jobbes med akutt beredskap og oppfølging av ofre, overgripere og pårørende, opplæring av barn og unge, avdekkingskompetanse og rutiner for meldeplikt, og det skal utarbeides en helhetlig oppvekstplan for kommunen.

Árran – lulesamisk senter er en nasjonal samisk institusjon som har som oppgave å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget 2,4 millioner kroner over to år til et prosjekt om tillitsbygging (delprosjekt 5), noe Árran har fått ansvar for. Forventningene er at Árran som er en viktig aktør lokalt, har gode forutsetninger for å kunne bidra til å styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter, og bidra med viktig overføring av kulturkompetanse. Målsetting er bl.a å bygge tillit mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter. Tiltakene skal blant annet fokusere på kompetansebygging, likeverd, åpenhet, stolthet og verdighet.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Tysfjord kommune.

For å lede arbeidet søker Árran etter:

 

Prosjektleder

100 % stilling i 2018 og 2019 - for delprosjekt 5.

Søknadsfrist:  22. mars 2018.

Hovedmålet er å sikre et trygt oppvekstmiljø gjennom å styrke det gjensidige tillitsforholdet mellom den samiske befolkningen og offentlige myndigheter for å forbedre virkningen av offentlige tiltak og de øvrige tiltakene i hovedprosjektet. Tiltakene vil også bidra til at tillit og verdighet også styrkes internt i det samiske samfunnet.

 Oppgavene og aktivitetene i delprosjektet kan sammenfattes i følgende punkter:

 1. Lede Árrans arbeid med delprosjekt 5.- Tillitsbygging.
 2. Tett Samarbeid med hovedprosjketleder og de øvrige delprosjektlederne i Jasska
 3. Utvikling av kurs i kulturkompetanse om samiske og lokale forhold.
 4. Yte bistand til samiske organisasjoner m.fl .. for å iverksette tiltak.
 5. Få innspill fra lokalmiljøet til ulike tiltak.
 6. Videreutvikle Árran som møtested for berørte.
 7. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning på minimum masternivå.
 • Kjennskap til lulesamisk kultur og språk.
 • Prosjektfaglig kompetanse.
 • Selvstendig og strukturert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 Personlige egenskaper:

 • Stillingen inneholder varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre og høy grad av fleksibilitet.
 • Utviklings- og resultatorientert, strategisk, selvstendig og initiativrik er egenskaper som vektlegges.

 Árran tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Pensjons- og gruppeforsikring
 • Fleksibel arbeidstid.

 Prosjektleder vil ha Árrans direktør som nærmeste overordnede.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kontakt direktør Lars Magne Andreassen på tlf. 75775105 ev. 90775275, eventuelt Lma@arran.no

Søknadsfrist:  22. mars 2018.

Søknad vedlagt CV sendes:

Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter, 8270 Ájluokta/Drag, eller e-post: poassta@arran.no

Ragnhild Lien Rahka