L
Ønsker du å motta nyhetsbrev fra arran?

Registrer inn din epostadresse under.

Du kan også kontakte oss pr epost: poassta@arran.no eller telefon
+47 75 77 51 00  

w

Språkressurser på internett

Lenkesamling over språkressurser på nett - til hjelp i språkarbeidet

Lenker til hjelp i språkarbeidet
28.08.201710:59 Svenn-Egil Duolljá

Lenker fra Norge

Lenker fra Sverige

Ordbøker

Ordbok (Anders Kintel)

Ordbok, APP-versjon (Simon Paulsen)

Ordbok APP  (nedlasting fra iTune)


KORP lulesamisk tekstsamling

Lulesamiske bokstaver (for MAC)

Lulesamiske språkverktøy

Divvun, korrekturverktøy

Stedsnavn fra Nordland

Mijá bágo, språkfaglig diskusjonsgruppe

Ordbøker og språkressurser på andre språk

Institusjoner og organisasjoner

Nord universitet

UiT Universitet i Tromsø

Nettverk for Samisk Dokumentasjon og Revitalisering NordForsk

Mávsulasj UiT

Mávsulasj UiN

Senter for samiske studier (UiT)

Tysfjord kommune

Nordland fylkeskommune

Bokbuss 

Aktan/ovttas, samisk læringsressurs

Bájkkeavijssa Nuortta Sállto

Nuoraj-TV

Duodje Nordlánnda FB

Tysfjord ASVO

Duodjebloggen

DSJ, Doajmmasiebrre Julevsábme

Julevsáme vahkko FB  (FB-side, Lulesamisk uke)

Sáme æjgátværmástahka

Lydfiler

Syvende far i huset (YouTube)

De tre bukke bruce (YouTube)

Tre prisnsesser (YouTube)

Soria-Moria slott (YouTube)

Fortellingen om Buolla birra, lydbok  

Litteratur

Kartlegging av lulesamiske digitale læringsressurser  

Girje julevsáme giellaj, Davvi Girji

Tjáppagirjálasjvuohta, Idut

Mánájgirje, Idut

Jiednagirje, Idut

Lettleste hefter, Idut

Læremidler, Idut

Gratis læremidler, Idut

Girje, Calliidlagadus

Den norske kirke

Rámát julevsámegiellaj

Ordböcker

Lulesamiska på webben, Sametinget

Lulesamiska ordböcker, Sametinget

Lulesamisk ordbank, Sametinget

Sametingets ordbok APP

Lydordbok APP, Bágo
(
e-skuvla)

Ordbok APP til mobil
(Olavi Korhonen)

Harald Grunströms ordbøker - i søkbar pdf-filer
Girjje/ bok 1 (abbis – l’pa)
Girjje/ bok 2 (kal’pat – l’kutit)
Girjje/ bok 3 (l’kutit – nät)
Girjje/ bok 4 (mä – njǟrav)
Girjje/ bok 5 (njär’kalit – pǟhkutit)
Girjje/ bok 6 (pǟlai – sinne)
Girjje/ bok 7 (sintsanit – tjabbōt)
Girjje/ bok 8 (tjabburit – tuvrēs)
Girjje/ bok 9 (tuvrēstit – vuolātj)
Girjje/ bok 10 (vuolatuhttēt – uri)

Girjje/ bok 11 (Register. Efterskrift. Förklaringar. Rättelser)
Girjje/ bok 12:1 (Grammatik. I. Deklination)
Girjje/ bok 12:2 (Grammatik. II. Konjugation)

Harald Grunströms samlede verk (hovedside)

Lexicon Lapponicum (Lindahl & Öhrling, 1780) Bestilles her.

Jåhtte sáme viessom, Anta Pirak

Lydfiler

Jåhttesáme viessom, Anta Piak
Ljudfil 1, Ljudfil 2

Lydordbok APP, Bágo
(e-skuvla)

Giellaj hilá (lulesamisk online kurs)  NY!

Diverse

Ortnamn med lulesamisk stavning

Lulesamisk bokbuss

Lexin: Bildtema med ljud och text

Glosträning

Tips för dig som pluggar samiska

Samernas utbildningscentrum

Giella

Ájtte

Laponia

Tema modersmål

Sofia distans

UR Sámásta

UR Leta svamp i köket

UR Tjutju

UR övriga program

SMS från soppero

Svenska kyrkan

Sámi Duodji

Samer

Minoritet 

Goahteskåvllå

Jokkmokks kommun

Affisch om barnkonventionen på lulesamiska

Lägesrapport: De samiska språken i Sverige

Colourbox